Meilleures ventes

Il y a 18 produits.

Affichage 1-12 de 18 article(s)
Dictionnaire kurde français

Dictionnaire kurde français

<p></p> <div class="a-section a-spacing-small a-padding-base"> <h3>Un mot de l'auteur</h3> <div class="a-section a-spacing-small a-padding-small"> <p>Kendal Nezan, né en 1949 dans le Kurdistan turc, est physicien et préside l'Institut kurde de Paris, fondation reconnue d'utilité publique. <br /><br /> Alain Rey, lexicographe et linguiste né en 1928, dirige les dictionnaires étymologiques et historiques de la langue française aux éditions Le Robert.</p> </div> <h3>Biographie de l'auteur</h3> <div class="a-section a-spacing-small a-padding-small">Kendal Nezan, né en 1949 dans le Kurdistan turc, est physicien et préside l'Institut kurde de Paris, fondation reconnue d'utilité publique. Alain Rey, lexicographe et linguiste né en 1928, dirige les dictionnaires étymologiques et historiques de la langue française aux éditions Le Robert.</div> <div class="a-section a-spacing-small a-padding-small"></div> </div> <hr /><p></p> <p><span> Ce dictionnaire est unique. Elaboré pendant une trentaine d'années par une équipe internationale de l'Institut kurde de Paris sur la base d'un premier manuscrit de Kamuran A. Bedir Khan, qui fut professeur de la langue et de la civilisation kurdes à l'École des langues orientales, il réunit les vocabulaires des trois principaux dialectes kurdes - kurmancî. soranî, zaza - ainsi qu'une quantité de mots issus des parlers provinciaux collectés auprès des Kurdes immigrés, anciens bergers, agriculteurs, instituteurs, artisans ou commerçants.<br /><br />Il témoigne de la permanence d'une langue malmenée par l'Histoire qui, malgré l'absence d'un État unificateur et protecteur et la division du Kurdistan, continue d'être pratiquée par la grande majorité des quelque 40 millions de Kurdes d'Irak, d'Iran, de Turquie et de Syrie ainsi que dans les communautés kurdes d'Europe, du Caucase, d'Asie centrale et du Liban. Les médias sociaux et les chaînes de télévision satellitaire Qui ne connaissent pas de frontières, lui assurent une nouvelle dynamique.<br /><br />Avec ses 85 000 entrées exemplifiées par des dizaines de milliers de citations, d'idiomes et de proverbes, l'ouvrage s'impose d'emblée comme la référence pour l'ensemble des locuteurs de la langue kurde, en premier lieu pour ceux qui veulent apprendre le français. Il fournit aux communautés francophones de France et d'Europe, du Québec et d'ailleurs, et à tous ceux qui s'intéressent à la langue kurde, un tableau fidèle du vocabulaire vivant, populaire et littéraire du kurde dans sa diversité géographique et dialectale, un outil pour une meilleure compréhension de la culture kurde dans sa pluralité. Il est le dictionnaire kurde bilingue le plus complet à ce jour. </span></p>
Prix 60,00 €
Dico de poche Bilingue...

Dico de poche Bilingue...

<p>Pouloupig, ce dico  de poche bilingue comporte un total de 9000 mots et traductions. Le vocabulaire est celui de la langue usuelle d'aujourd'hui.</p> <p>La prononciation est indiquée en phonétique pour les deux langues..On y trouvera une présentation historique et linguistique des deux langues (du kurde en français et du français en kurde) ainsi qu'un certain nombre de noms propres (toponymes) utiles à ceux qui s'intéressent à la culture et à la géographie du  Kurdistan.Le kurde est une langue indo-européenne de la branche des langues iraniennes occidentales. Il est parlé par 44 millions de personnes. Le Kurdistan est divisé entre quatre états : l'Iran, l'Iraq, la Syrie et la Turquie. On estime à cinq millions la diaspora kurde installée en Europe occidentale.</p> <p>Collection Pouloupig</p>
Prix 8,50 €
Şerha Dîwana Ehmedê Xanî

Şerha Dîwana Ehmedê Xanî

<p></p> <p><strong>Şerha dîwana Ehmedê Xanî: felsefe û jiyana wî</strong></p> <p style="text-align:justify;">Feylesofê namidar, Eflaton (Platon / 427-347 b.m.) dibêje: ku "şî'r reng û rewşekî wehy û îlhama îlahîye, ji mebde' û mîsalekî rûhanîye, siroştî û wicdanîye."<br /><br /> Ku ew jî yanê: "şî'r nerx û rûmetekî hunerîyê herî bi qîmet û giranbihaye, bi taybetî şî'ra 'erûzî, ku walatir û balatirê hemî cûrên wî hunerê wala û balaye»;<br /><br /> Şî'r û helbesteyên Xani jî, Gewherên bê hembtayên wî hunerê hêjane, durrên yektayên wê derya bê payan û bê ser û pa ne. Ku ew jî yanê : "Ehmedê Xanî, pîrê neteweyê wêjeya kurdî ye, seyda û mamostayê wî ye"<br /><br /> Ji wan dem û dewranên geş û xweş û cuwanên ku me di bihişta war û zozanên Kurdistanê da borandin; dema şagirtî û feqitî û talibîtîya me (xwendin û tehsîla me ya destpêkî û navînî û bilind) di wan medrese û zanîngehên wê yên pîroz da (15-16 sal), dema mamostatî û seydatîya me ya ji wan pîrozegahên 'ezîz ra. (ku ewî jî, 10-11 salan dewam kir)...</p>
Prix 15,00 €
FARQÎN (Sîlvan/Silîvan)  -...

FARQÎN (Sîlvan/Silîvan) -...

<p>Farqin/ Sîlvan/ Silîvan<br />Di dîroke de Farqîn ( Meyafarqîn )<br />Avasazî<br />Aborî <br />Jiyana Civakî <br />Cejin û şahî <br />Xwendin <br />Rewşenbîrî <br />Tevgerên nerazîbûn û pêşverûtiyê li Farqînê <br />Edebiyat <br />Dîn û bawerî û çend foto ji Farqînê</p>
Prix 12,00 €
Le Kurde sans peine

Le Kurde sans peine

<p><strong>LE KURDE SANS PEINE</strong></p> <p>Langue indo-européenne du groupe iranien, le kurde présente d'étonnantes similitudes grammaticales avec le français. Son apprentissage est égalemeht facilité par l'usage de l'alphabet latin, iniroduit dans les années 1930 et désormais fort répandu au Kurdistan. Elaboré par l'émir Kamuran BEDIR KHAN, philologue et poète kurde qui, de 1946 à 1970, enseigna la langue et la civilisation kurdes à l'Université de Paris, ce manuel est recommandé à tous ceux qui veulent s'initier rapidement à la pratique du langage quotidien des Kurdes.</p>
Prix 19,00 €
Mirovên Hejar - Victor Hugo

Mirovên Hejar - Victor Hugo

<p><strong>Mirovên hejar<br /></strong></p> <p style="text-align:justify;">"Edîtorê Mîlanoyî yê ku wergera îtalyanî ya Mirovên Hejar çapkiriye dîbêje ku ev berhem ji bo hemî gelan hatiye nivîsîn, rast e, xebera wî ye. Ez nizanim ku wê pirtûk ji alî herkesî ve bê xwendin an na, lê mîn ew ji bo herkesî nivîsandiye. Mirovên Hejar, çendî ji bo Îspanya, Fransa, Îrlanda hatibe nivîsîn ewende jî ji bo Brîtanya, îtalya, Almanya û hwd; çawa ji bo împeretoriyên ku li ser milên hejaran hatine avakirin hatiye nivîsîn wiha jî ji bo komarên koledar hatiye nivîsîn. Pirsên civakî sînoran nas nakin. Birînên mirovayetiyê, ew birînên bêsînor ku hemî rûdinyê digrin, li xetên sor an hêşîn ên nexşeyan ho venadin, ranawestin qet. Li her ciyekî ku nîjada mirov nezan û bêhêvî ye, jin ji bo nan xwe difiroşe, zarok ji ber peydenekirina pirtûkeke perwerdekirinê û agirekî germ êşê dikşîne, Mirovên Hejar li derî dixe û wiha dibêje: Ez ji bo we têm, derî vekin li min.<br /><br />Di vê saeta ewende tarî ya şaristaniyetê ku em tê de dijîn, navê hejar, mirov e; ev mirov li hemî îqliman di ber ruh de ye û bi hemî zimanan dinale."</p> <p style="text-align:right;"><strong>Victor Hugo</strong></p>
Prix 5,00 €
Hingê - Rojen Barnas

Hingê - Rojen Barnas

<p><strong>Hingê</strong></p> <p align="justify">Ji ber qedexebûna zimanê kurdî ya heftê salane, li bakurê welêt êdî kurdan jî bawer nedikirin ku zimanê wan têra edebiyateke modern dike. Di dawiya salên 70'ê de, Rojen Barnas bi pirtûka xwe ya şiîran <em>Li Bandeva Spêde</em>, mîna stêrkeke hêviyê li ezmanê welêt yê bêhêvî çûrisî. Navê wî di kurtedemekê de li seranserî welêt belav bû. Ew ji bo nivşê nûhatî bû çavkaniya nivîsandinê û ji edebiyata kurdî hezkirinê. Her di wan salan de, wî bi çîrokên xwe yên mîzahî ku bi navê Flît Totanî di kovara <em>Tîrêj</em>ê de diweşandin, hem kurd dane kenandin, hem jî ew dane fikirandin.</p> <p align="justify">Rojen Barnasê ku mîna şaîr û bi pirtûkên xwe <em>Li Bandeva Spêde</em>, <em>Heyv Li Ezmanê Diyarbekirê</em> û <em>Milkê Evînê</em> navdar e; bi van çîrokan nîşan dide ku ew hostayekî çîrokê ye jî. Weşanxaneya me bawer e ku <em>Hingê</em> rengekî nû dide edebiyata kurdî ya modern û pirtûkxaneya kurdî ya jar dewlemend dike.</p> <p align="right"><strong>Weşanên NÛDEM </strong></p>
Prix 4,00 €
Études Kurdes - Justice...

Études Kurdes - Justice...

<p>Nous sommes heureux de publier dans ce numéro spécial les actes du colloque international intitulé « Justice linguistique et langues minoritaires : le cas du kurde » co-organisé par les universités de Paris 2 et de Rouen et la fondation Institut kurde de Paris, le 12 octobre 2018 au Centre international de culture populaire, à Paris.</p> <p>Le colloque, qui a été honoré de la présence de M. Fernand de Varennes, rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, a réuni des spécialistes mondialement reconnus dans le domaine de la justice linguistique et des droits des minorités linguistiques. Premier de son genre en ce qui concerne la problématique de justice linguistique, le colloque a permis d’aborder, à travers la situation particulière de la langue kurde, les multiples aspects du principe d'équité quant à l'accès et à l'usage des langues minoritaires ou minorées ne bénéficiant pas d'une reconnaissance officielle et d'une prise en charge dans le système éducatif, dans les médias et dans le marché.</p>
Prix 10,00 €
Rêbera rastnivîsînê

Rêbera rastnivîsînê

<div style="margin:0px 0px 10px;padding:0px;border:0px;"> <div style="margin:0px 0px 10px;padding:0px;border:0px;">Rastnivîsîn, qayîdeyên zimanê nivîsînê dîyar dike û rê li ber tevlihevîyan digire. Kurmancîya nivîskî, li gor demên berê, îro di gelek warên jîyanê da dihê bikaranîn û pêwîstîya wê bi rêbereka rastnivîsînê heye.</div> <div style="margin:0px 0px 10px;padding:0px;border:0px;">Ji bo nivîsîneka baş, birêkûpêk, fambar û herweha ji bo berlêgirtina tevlihevî û sergêjîyan, qayîdeyên zelal şert in. Lewra gava ku qayîdeyên rastnivîsînê yên li ser bingehên navbirî hebin, xwendin hêsantir û zelaltir dibe û rê li ber têgihîştinên şaş venabe.</div> <div style="margin:0px 0px 10px;padding:0px;border:0px;">Weqfa Mezopotamyayê, di bin banê xwe da bi beşdarîya gelek zimannas û lêkolînerên kurd, Komxebata Kurmancîyê ava kirîye. Ev pirtûk, bi hewildana Weqfa Mezopotamyayê, ji alîyê vê Komxebatê ve, di du salan da hatîye amadekirin.</div> </div>
Prix 20,00 €
Mémoire du Kurdistan

Mémoire du Kurdistan

<p align="justify"><strong>Mémoire du Kurdistan<br /></strong>recueil de textes kurdes</p> <p align="justify">La littérature orale est prédominante chez les Kurdes. L'analphabétisme presque généralisé dans le Kurdistan a engendré ce phénomène. Cette situation dominante de la littérature orale est accompagnée de la prédominance de la poésie sur la prose. "Tout Kurde, homme et femme, est poète" remarquait déjà au siècle dernier l'écrivain et pédagogue arménien Katchatur Abovian. On est, en effet, frappé par l'abondance de la production littéraire féminine. Si la vigueur de l'expression et les sentiments patriotiques manifestés diffèrent peu de la poésie masculine, certains thèmes par contre sont particuliers aux femmes. Lisez "Kharabo", "Notre Maison", "Ritchko"... Hommes et femmes parlent de l'amour, des combats, de la vie pastorale... Le sentiment national est fréquemment marqué, de même qu'une référence constante à la terre kurde. Celle-ci est minutieusement décrite: les noms de montagnes, de rivières, de régions, des villes, ceux des tribus grandes et petites, abondent dans le texte.....</p> <p align="justify">Malgré toutes ces limites, nous espérons que cette anthologie aidera à comprendre et à aimer le peuple kurde.</p> <p style="text-align:right;"><strong>Joyce BLAU<br />Juin 1984 </strong></p> <p align="justify"> </p>
Prix 8,00 €