Devletlerarası Sömürge Kürdistan, İsmail Beşikci

10,00 €
Quantité
Disponible

  Vos paiements 100% sécurisés

La sécurité du transport des données cartes est assurée par un cryptage SSL

Devletlerarası sömürge Kürdistan,
bilim-resmi ideoloji,
devlet-demokrasi ve Kürt sorunu

1939'da İskipli'de doğdu. 1962'de Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Kısa bir süre maiyet memurluğu yaptı. Askerlik görevini Bitlis ve Hakkari'de yerine getirdi. 1964'de Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde sosyoloji asistanı olarak çalışmaya başladı. Doktorasını 1967'de tamamladı. 1967'de Doğu'da çeşitli merkezlerde düzenlenen Doğu Mitingleri'ne katıldı. Doğu Mitingleri'yle ilgili bir çalışma yaptı (1967). 1969'da Doğu Anadolu'nun Düzeni, Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller isimli kitabını yayınladı. Bu kitabı yazdığı için Atatürk Üniversitesi'ndeki görevine son verildi. 1971 başlarında, Ankara'da Siyasal Bilimler Fakültesi'nde çalışmaya başladı. 1971 döneminde tutuklandı ve yargılandı. Üç yılı aşkın bir süre cezaevinde kaldı. 1974'de genel afla tahliye oldu. Üniversiteye kabul edilmedi. Bilim yöntemi kavramı ve bu yöntemin Türkiye'de uygulanmasıyla ilgili çalışmalar yaptı. Bu kitaplardan biriyle iligili mahkûmiyet kararı kesinleşti ve 1979 yılı sonlarında tekrar cezaevine kondu. 1980'de Toptaşı Cezaevi'ndeyken, İsviçre Yazarlar Birliği Başkanı'na yazdığı bir mektuptan dolayı 12 Eylül döneminde yeniden tutuklandı ve yargılandı. Bu dönemde, öteki kitaplarla ilgili davalar da birer birer kesinleşti, ayrıca yaptığı savunmalardan dolayı da yargılandı cezalandırıldı. 1981-1987 arasında 6 yıl daha cezaevinde kalan Beşikçi, en son Özgür Gelecek dergisinde yayınlanan bir açıklamasından dolayı 1989'da tekrar yargılandı. Bu kez beraat etti. Mart 1990'da elinizdeki kitabı toplatılıp yeniden tutuklandı.

Institut kurde de Paris

Fiche technique

Hauteur
23,5cm
Largeur
16cm
Profondeur
2cm
Poids
570gr
Nombre de pages
264

Références spécifiques