Bi Kurmanciya Gewr - Rojen Barnas

6,00 €
BI KURMANCIYA GEWR boxçika vegotin û ragihandina bîr, raman û dermen min en li ser kes, mijar û bûyeran e. Hin je ne jî aktüel in. Ew gişt pekve neynika dîtin, tegihîştin û raya min e. Belkî hun pe re bin, belkî na.
Rojen Barnas
Quantité
Disponible

Fiche technique

Nombre de pages
198

Références spécifiques